Voorbereiden
Herstellen en verstevigen van dekvloeren
Primers
Vochtscherm
Toebehoren
Uitvlak- en egalisatiemortels
Ontkoppeling en akoestische isolatie
Plaatsen van soepele vloerbekleding
Plaatsen van parket
Parketlakken, -olie en onderhoudsproducten
Voegkit en afwerkingsprofielen

Zoeken

 

Voorbereiden

Een goed voorbereide ondergrond garandeert optimale resultaten!
 

Herstellen en verstevigen van dekvloeren
In beton en dekvloeren is scheurvorming een veel voorkomend fenomeen door de relatief lage
treksterkte. Zonder aangepaste behandeling kunnen de scheuren zich verder ontwikkelen en
leiden tot dure herstelwerken.   

Primers
Voor het voorstrijken van de meest diverse ondergronden.   

Vochtscherm
Bij het vaststellen van een verhoogd restvocht in de dekvloer of het beton, kan men door het aanbrengen
van een vochtscherm desalniettemin starten met de betegelingswerken of het plaatsen van parket.   

Toebehoren
De juiste toebehoren voor elke toepassing!