Hulpstoffen
Speciale mortels en lijmen
Kelders en ondergrondse constructies
Gevels
Daken en terrassen
Dekvloeren
EPS-isolatieplaten en EPS-isolatiemortel
Randisolatie, hulpstoffen en vezels
Sneldekvloeren
Topvloer op cementbasis
Instrooimiddelen en curing compound
Toebehoren
PUR-schuimen
Montagelijmen, chemisch anker en brandwerende kitten

Zoeken


  PRODUCTINFORMATIE
 
 
 
 
Austrotherm EPS T 650 Plus
 
Contactgeluid-isolatieplaat uit EPS met λ = 0,033 W/(mK), tot 33 dB en belasting tot 650 kg/m2
info fiche
technische fiche
 
CE fiche
Austrotherm EPS T 1000 Plus
 
Contactgeluid-isolatieplaat uit EPS met λ = 0,032 W/(mK), tot 29 dB en belasting
tot 1000 kg/m2
info fiche
technische fiche
 
CE fiche
Murexin Styroporbinder SB 60
 
Geluids- en warmte-isolerende uitvlaklaag
info fiche
technische fiche
veiligheids fiche
 

  OPLOSSINGEN
 
 
 
 
Aanbrengen van thermische en geluidsisolatie onder de dekvloer:    
belasting tot 650 kg/m2, contactgeluid tot 33 dB, λ = 0,033 W/(mK)
 
belasting tot 1000 kg/m2, contactgeluid tot 29 dB, λ = 0,032 W/(mK)
 
Aanbrengen van een geluids-en warmte-isolerende uitvlaklaag